วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

jenga !!อัพเกี่ยวกับงานบ้าง


เป็นการแทนค่าพลังงานทั้งหมดเปรียบเสมือนตัวต่อไม้
แต่ละแถวแทนด้วยชนิดต่างๆ เช่น นำมัน / ไฟฟ้า bla.bla..bla...
หากหยิบออกอย่างเหมาะสมก็จะทำให้พังทลายทั้งระบบ แต่ก็มีพลังงานทดแทนซึ่งแทนด้วยแท่งกระบอกดังรูป v

ซึ่งแทนได้จริงแต่ไม่เสถียร หากใช้มากไปก็จะพังทลาย ดังรูป v (อีกแล้ว)
ก็ประมาณนี้แหละครับโฮ่ๆๆไม่มีความคิดเห็น: